1938-1939

1938-1939 Met Pagnam kampioen, maar niet gepromoveerd

Kampioen 3e klas met Fred Pagnam maar niet naar 2e klasse
In het seizoen 1938-1939 werd De Volewijckers door het eerste getraind door Fred Pagnam, die de spelers leerde met het stopperspil-systeem te leren spelen. Pagnam had bij Liverpool en het Londense Arsenal gevoetbald, was international geweest, en hij paste het stopperspil-systeem toe dat bij Arsenal was bedacht. Vanaf 1934 trainde hij D.W.V. dat onder zijn leiding bij de derde poging naar de tweede klasse promoveerde. Zijn instructies moest De Volewijckers na veel mislukte pogingen nu eindelijk ook naar de tweede klasse leiden. Op dat moment was hij al trainer van eersteklasser H.F.C. maar hij wilde als part-timer De Volewijckers wel één avond per week trainen. Hij gaf naast veldpraktijk ook theoretische lessen met een schoolbord.
In een interview in het clubblad zei hij in maart 1939: “Het is het beste systeem waarmee men in competitievoetbal kan spelen, en het enige waarmede men succes kan hebben. De Volewijckers kunnen als het moet best 1ste klasser worden, maar …. Then they must always play with their brains’. Pagnam werd  geassisteerd door de heer Van Munster die links op de elftalfoto staat, hij deed de overige trainingen en de coaching bij de wedstrijden..

Bij de elftalfoto
Staand: Heer Van Munster, Dirk de Ruyter, Frans Bognetteau, Wim van Gelder, Sloof, Daan de Jongh, Gerben Wagenaar, C, Smit, Gerrit van Winkel en ??????? (grensrechter?)
Knielend: Joop de Busser, doelman K…. en Piet de Boer.

Het elftal
In het clubblad van oktober 1938 wordt Wim van Gelder – komend uit de eigen jeugd – als aanwinst voor de achterhoede genoemd. Piet de Boer en hij moeten als backs in de voetsporen treden van briljante achterspelers zoals Corstens-Kievit en daarna Winkel-Geurts.

De competitie
Door drie gelijke spelen, heeft het team 3 belangrijke punten laten liggen. In het januarinummer van het clubblad schrijft hoofdredacteur Van Veelen: “Onze ploeg echter, die de eerste helft der competitie op zoo’n schitterende wijze heeft beeindigd, permitteerde zich de luxe driemaal een veer te laten tegen clubs welke op de laatste plaaten genoteerd staan.” Hij wijst er op dat een wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut gespeeld moet worden en dat het bezoeken van trainingen niet verzuimd mag worden. Dat soort nalatigheid kan tweespalt zaaien waar kameraadschap noodzakelijk is.

Stopperspil-systeem meerwaarde in promotiecompetitie?
Als in maart O.V.V.O. ook bij de return met kleine cijfers is verslagen, wijst A.J.Jantzen (elftalcommissie) er in het clubblad op dat daaruit te leren valt dat het stopperspil-systeem weliswaar grote uitslagen geeft tegen ploegen die daardoor overrompeld worden, maar dat het veel lastiger is ploegen te bestrijden die hetzelfde systeem hanteren. Zijn hoop dat dit in de promotiecompetitie tegen Elinkwijk en Vriendenschaar in het voordeel van De Volewijckers zou zijn, kwam gezien de resultaten niet uit.

scan uit clubblad

Collectie: De Volewijckers

link naar bron