1927, 06

TIJDLIJN 1927-1941

Een tijdlijn kan alleen markante momenten uit de geschiedenis naar voren halen: je schetst daarmee iets van het decor waartegen de geschiedenis van een persoon, een familie, een buurt of bijvoorbeeld een voetbalclub zich afspeelde. In dit geval gaat het om de crisisjaren, de opkomst van de Nazi’s in Duitsland, de oorlogsdreiging in Europa, de inval van het Duitse leger, de bezetting en meteen daarna de steeds beperkender maatregelen tegen joden. Terwijl drie joodse Volewijckers hun lidmaatschap moeten opzeggen omdat ze joods zijn, promoveert De Volewijckers in 1941 na vijf eerdere pogingen eindelijk naar de tweede klasse N.V.B.
In 1936 is De Volewijckers bij monde van voorzitter Douwe Wagenaar initiatiefnemer bij een poging de K.N.V.B. en de K.N.A.U. ertoe te bewegen NIET naar de ‘Nazi-Olympiade’ in Berlijn te gaan en penningmeester Idzerda is in Barcelona als de alternatieve spelen daar door militaire staatsgreep van Franco worden verstoord. Maar verder houdt men – in het openbaar – de politiek buiten de deur. In de clubbladen zie je maar heel weinig van wat er in de stad en in het land buiten het voetbal gebeurt. En dat is nog duidelijker tijdens de bezetting. Er worden bijvoorbeeld na het bombardement op Rotterdam benefietwedstrijden ‘voor Rotterdam’ gespeeld, maar waarom het geld nodig is, lees je niet. Het enige wat na de meidagen even aandacht krijgt is het veilig terugkeren van militairen die gemobiliseerd waren.

1924-1927 1e klasse A.V.B, promoveert in de lente van 1927 naar de N.V.B. (Nederlandsche Voetbalbond)
1926 Verhuizing naar het Mosveld
1927-1929 4e klasse N.V.B., in de lente van 1929 na een promotiecompetitie gepromoveerd naar 3e klasse N.V.B. (Sinds 1929 officieel K.N.V.B.)
1928 Olympische spelen in Amsterdam
1929-1940 3e klasse N.V.B. maar 5 keer lukt het niet na behalen afdelingskampioenschap te promoveren.
1929-1930 Kampioen 3e klasse, niet gepromoveerd
1930-1931 Kampioen 3e klasse, niet gepromoveerd
1932-1935 Hitler wordt in Duitsland na verkiezingen eerst kanselier en roept zichzelf in 1934 uit tot Fuhrer. Richt leger op en verklaart Joden statenloos.
1934-1935 Kampioen 3e klasse , niet gepromoveerd
1936 Nazi-Olympische Spelen in Berlijn. De Volewijckers wil K.N.V.B. en K.N.A.U dwingen niet naar Berlijn te gaan.
Alternatieve Olympiade in Barcelona mislukt door staatsgreep door generaal Franco -> begin Spaanse Burgeroorlog.
1936-1937 Kampioen 3e klasse , niet gepromoveerd
1938

1939

Reichskristallnacht in Duitsland: aanval op Joden in Duitsland en op hun bezittingen. 30.000 naar concentratiekamp gedeporteerd.
In september 1939 valt Duitsland Polen binnen. In West Europa mobiliseren de landen hun legers, ook in Nederland mobilisatie.
1938-1939 Kampioen 3e klasse , niet gepromoveerd.
1939-1940 Noodcompetitie: De Volewijckers speelt mee met 2e klassers en wordt 2e. Wint als 3e klasser (!) na de inval van het Duitse leger in juni 1940 het officieuze kampioenschap van Amsterdam in een halve competitie tegen 1e klassers Ajax en Blauw-Wit en 2e klassers D.W.S. en D.W.V.
8 mei 1940 Inval van het Duitse leger, Nederland kort daarna bezet.
14 mei Bombardement op Rotterdam.
15 mei Duitse troepen in Amsterdam, Nederland capituleert.
15 juni Brood met voedselbon te koop, in juli ook boter. Begin distributie voedsel en anderen producten.
5 aug Maatregelen tegen Joden starten met verbod op ritueel slachten.
14 sept Marktverbod voor Joodse kooplieden
  Dat is het decor waartegen de start van de competitie 1940-1941plaatsvindt
5 okt Ariër-verklaring voor ambtenaren: ‘niet-jood’ zijn.
17 okt Legitimatieplicht met persoonsbewijs.
21. nov Alle Joden uit overheidsdienst ontslagen
10 jan. 1940 Registratieplicht voor Joden. Alle Joden moeten zich in Amsterdam vestigen.
Februari 1940 Straatgevechten in Amsterdam tussen Duitse soldaten/NSN-ers en Joodse jongeren. Gerucht dat Joodse wijk zal worden afgesloten. Verzetskrant Het Parool verschijnt voor het eerst
11 februari Rellen bij het afsluiten van de ‘Joodsche wijk’ met prikkeldraad
17 februari Staking in Noord tegen hogere lonen voor metaalarbeiders die in Hamburg willen gaan werken. Tijdelijk voorkomen.
Daarna Steeds meer onlusten in de stad tegen maatregelen van de bezetters o.a. tegen café- en winkelbezoek van Joden
22/23 febr Razzia’s in Amsterdam waarbij 400 Joden worden opgepakt
25 febr. Februaristaking n.a.v. de razzia’s, drie stakers worden later gefusilleerd
  Daarna steeds meer ontneming van rechten en vrijheden aan de Joodse bevolking
15 sept. Verbod voor Joden in zwembaden, parken, sportterreinen, theaters enz.
22 okt. Joden mogen geen lid van verenigingen zijn
1940-1941 De Volewijckers Kampioen 3e klasse, promotie naar de 2e klasse N.V.B.

 

 

 

link naar bron