1920, 01-01

TIJDLIJN 1921 – 1927

Een tijdlijn kan alleen markante momenten uit de geschiedenis naar voren halen: je schetst daarmee iets van het decor waartegen de geschiedenis van een persoon, een familie, een buurt of bijvoorbeeld een voetbalclub zich afspeelde. In dit geval schetsen we iets van de ontwikkeling van Amsterdam-Noord. De Volewijckers begon toen de woningbouw in Noord net op gang kwam en de club werd opgericht door nieuwkomers in een nieuwe woonwijk waar de bouw nog jaren voortging.

1824 Noordhollands kanaal en Willemsluizen
1851 Buiksloterham-polder drooggemalen
1872 Het Noordzeekanaal is gegraven, het IJ is afgesloten, de Oranjesluizen worden geopend. Er wordt een nieuw Tolhuis met grote tuin geopend.
Vanaf 1879 Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (A.D.M.)in Noord, opgericht door de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Koninginnedok in het IJ.
1898 Aan de Buiksloterweg zijn al langer cafés en winkels met scheepsbenodigdheden. Aan de Laanweg is er al een grote papierstucfabriek en wordt een stadse straat gebouw met statige etagewoningen. Er komen daar winkels,
1910-1912 In de Nieuwendammerham worden door woningbouwverenigingen de eerste huizen langs het begin van de Meeuwenlaan en rond het Spreeuwenplein gebouwd.
1911 Tweede pontverbinding bij de Valkenweg (nu IJ-plein)
1912 D.W.V. opgericht in Nieuwendam
1914-1918 Mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog en alle levensmiddelen op de bon. Woningbouw ligt zo goed als stil. Schaarste en distributie blijven nog lang voortduren.
1916 Nooddorp Obelt (Ericadorp) op het voorland van de Buiksloterham, waar nu ongeveer EYE is. Genoemd naar het zwembad Obelt dat daar in het IJ lag
1918 Nooddorp Vogeldorp bewoond.
1919 Nooddorp Disteldorp bewoond.
Vanaf 1920 Vogelbuurt (verder) en Van der Pekbuurt voor het eerst bewoond. In het noorden van de Vogelbuurt komen woningen voor werknemers van de K.N.S.M.
1920 Door Vrienden Opgericht (D.V.O.) voetbal in de Vogelbuurt: wordt een jaar later De Volewijckers.
Losse wedstrijden in de Vogelbuurt.
1921 Annexatie van de Waterlandse dorpen door de gemeente.
1921-1924 2e klasse A.V.B. (Amsterdamsche Voetbalbond).
Terrein tussen de Noordergasfabriek en Hamerkanaal aan de ene kant en het IJ aan de andere kant.
1924-1927 1e klasse A.V.B, promoveert in de lente van 1927 naar de N.V.B. (Nederlandsche Voetbalbond)
1926 Verhuizing naar het Mosveld
1927-1929 4e klasse N.V.B., in de lente van 1929 na een promotiecompetitie gepromoveerd naar 3e klasse N.V.B. (Sinds 1929 officieel K.N.V.B.)
1928 Olympische spelen in Amsterdam

link naar bron