1930, november

November 1930, tweede lustrum, drie ereleden

Deze oorkonde werd tijdens een receptie ter ere van het tweede lustrum op 21 november 1930 uitgereikt aan Ph. K. (Karel) Corstens bij het toekennen van het erelidmaatschap van de De Volewijckers. Ook bestuursleden B. Boogaard en Tj. Visser werden erelid. Het Volk van 22-11-1930 schreef een kort stukje over het tweede lustrum van De Volewijckers  waarin de eerste tien jaar kort worden weergegeven. In het clubblad van 5 jaar later, bij het derde lustrum:

 

scan van document

Collectie: De Volewijckers

link naar bron