1935

1930-’55. J.F. van Blerk. 15 jaar terreincommissie

Bij het 25-jarig bestaan van de terreincommissie, schreef L.F. van Blerk een terugblik bij zijn afscheid. Vanaf het eerste jaar in de derdeklasse N.V.B.gaf hij leiding aan een groep van aanvankelijk 10-15 mannen die eerst alleen bij de toegangscontrole, later ook als kassier betrokken waren bij de organisatie van de wedstrijden waarvoor een toegangsprijs werd geheven. Ze traden tijdens de wedstrijden ook op als marshalls.  In 1946 was er al zo’n 46 man nodig, bestuursleden meegerekend. Op de foto uit 1959 staan 21 mannen.

Mag vader iedere Zondag zijn gezin in de steek laten voor de sport?”
In 1955 deed mevrouw van Blerk met drie van hun vier kinderen mee aan een uitzending van de AVRO over de vraag “Mag vader iedere Zondag zijn gezin in de steek laten voor de sport?”. Zijn vrouw zei: “Dat voetballen is niet zo erg, maar dat … nakaarten op de hoek”. Ze woonden op Pirolastraat 48, in de bloemenbuurt. Op de foto staan vermoedelijk rechts mevrouw en meneer Van Blerk met hun kinderen.
In 1926 woonde hij op de Ranonkelkade en had hij een marktkaart voor het venten van haring en zuurwaren.

link naar bron