1922

Ca. 1920. De NH kerk aan het Brede Kerkepad te Nieuwendam

Het Brede Kerkepad in Nieuwendam 1922-2020

Het Brede Kerkepad liep vroeger door tot de Molengouw. Aan de oostelijke zijde staat sinds 1848-49 de Nieuwendammerkerk met daarnaast het kosterhuis (met het stoepje). Naast het kosterhuis staat op de oude foto uit 1922 nog het Weeshuis dat niet lang daarna is gesloopt voor nieuwbouw. Bij de kerk is een klein kerkhof. Het huis met het stoepje links staat er nog steeds. Hoewel er veel is bijgebouwd en gerenoveerd heeft het Brede Kerkepad nog steeds de intieme sfeer van vroeger.
De kerk werd gebouwd op de plek waar eerder al een kerk stond die in 1644 was gebouwd. De huidige kerk werd gebouwd in opdracht van de Hervormde Gemeente Amsterdam. De eerste steen werd gelegd door de zoon van predikant dr. D.G. van der Horst (waaraan de initialen op deze steen nog herinneren). De kerk is gebouwd met gele IJsselstenen en rode baksteen in een sobere eclectische stijl. De klok dateert uit 1744 en komt uit de afgebroken kerk.

Links naast de kerk zie je op de oude foto het deurtje van het cachot (de arrestanten-cel) nog te zien. Het cachot is in 1993 gesloopt i.v.m. de restauratie en het herstel van de fundatie de kerk.
De grafzerken in de kerk zijn nog afkomstig uit de oude kerk. Achter in de kerk is een tweeklaviers mechanisch orgel, oorspronkelijk met aangehangen pedaal, in 1849 gemaakt door J. Hoffmeijer. De toren bevat een klok met het randschrift: Laus Deo in Aeternam – Henricus Vestrinck Mefecit – Campis anno 1644 (Lof zij God in eeuwigheid, Henricus Vestrinck heeft mij gemaakt te Kampen in 1644).
In de kerk is een peilsteen waarop is aangegeven hoe hoog de maximale stand van het water was bij de overstroming van 1916.

Het Brede Kerkepad, nu vanaf de noordzijde gezien. Het kosterhuis naast de NH kerk is nu in gebruik als Kerkelijk Centrum van de Hervormde Gemeente.
Aan het eind van het pad is de opgang naar de Nieuwendammerdijk. Naast het kosterhuis staat op de oude foto nog het weeshuis

Rechts op de foto de gevel van het verenigingsgebouw De Purmer. In dit gebouw was het oefenlokaal gevestigd van de gymnastiekvereniging K.D.O. (Kracht Door Oefening uit 1946). De huidige locatie van K.D.O. is aan het Elpermeer.

Scan van Foto's (detail)

Maker: J. van Eck

Collectie: HCAN

link naar bron