1

Ransdorp in Waterlant 1630

De stompe kerktoren van Ransdorp. Datum voorstelling 1630, vervaardigd na 1700. Techniek: ets.

De oorspronkelijke kerk ging in 1715 verloren door brand als gevolg van een blikseminslag. De huidige kerk werd in 1719 gebouwd ter vervanging van een uit de vroege 15e eeuw stammende voorganger die werd afgebroken wegens bouwvalligheid.
Het gebouw onderging in 1833 een ingrijpende restauratie, waarna tussen 1936 en 1938 vanwege bouwvalligheid opnieuw herbouw plaatsvond, naar ontwerp van J.C. Hoogendorp. Hierbij werden 18e-eeuwse bouwmaterialen hergebruikt. Dit gebeurde tegelijk met de restauratie van de toen zeer vervallen toren. Het kerkgebouw werd in 2006 door Stadsherstel Amsterdam gerestaureerd.
Buiten gebruik als kerk vanaf circa 2000, nu in gebruik als Cultureel Centrum.
(Wikipedia).