1

Luchtfoto van de Durgerdammerdijk

Links op de voorgrond het Westeinde van Durgerdam. Hier lag tot 1840 de oude haven. Binnendijks links – langs het Damrak – staat de hervormde kerk. Op de hoek van de dijk de „Kapel” en de scheepswerf. Langs het Oosteinde ligt de tweede haven. Aansluitend op het rietland de buitenpolder IJdoom, een beschermd vogelgebied. Aan het einde van het dorp buigt de Durgerdammergouw zich in de richting van Ransdorp.