Ca. 1900. De werf aan het Oosteinde met daarachter de Kapel

De in 1687 gebouwde kapel (101) voor de werf van Cornelis Kleijn met een lange helling langs de dijk voor de tjalken en twee voor de
botters. Als er een kwak opging hing het roer in het water. Voor de kapel staat het huisje van nachtwacht Gerrit van Berge, visventer van
beroep. De schuur links sluit aan bij het woonhuis van Dirk Pauw. Op de botter van Tinus Marreboom is het nummer „Rd 84” goed te zien, dat op straffe van een bekeuring gevoerd moest worden op het zeil en op de boeg.