1937. Zunderdorp, Kerklaan, gezien in oostelijke richting