1922. Schellingwoude, NH kerk gezien naar de oostzijde

Gezien naar de oostzijde van de kerk. Rechts naast de kerk het cachot en de bergplaats voor materiaal voor de begraafplaats. Vooraan een groentetuin en het toilethuisje boven de achtersloot.

De Schellingwouderkerk is de dorpskerk van het dijkdorp Schellingwoude in Amsterdam-Noord. Het kerkgebouw staat niet langs de Schellingwouderdijk, maar iets lager daarachter aan de Wijkergouw.
Uit historisch onderzoek voor en tijdens de restauratie bleek dat er sinds het begin van de 14e eeuw verschillende kerken op de terp hebben gestaan. Het huidige  gebouw dateert uit 1866. De restauratie van de Schellingwouderkerk werd in 2000 voltooid en vanaf dat moment kon het gebouw genieten van een tweede leven. Daarbij is het oorspronkelijke interieur zo veel mogelijk intact gelaten en is de preekstoel uit 1619, met prachtig ambachtelijk houtsnijwerk, teruggeplaatst.
Vanaf het eind van de jaren 80 is het pand buiten gebruik als kerk. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt als multifunctionele ruimte, hieronder valt ook de functie van trouwzaal.
(Stadsherstel)