1922. Schellingwoude, kerkepad en NH kerk gezien in noordelijke richting