1

1922. Holysloot. Nieuwe Gouw.

Nieuwe Gouw, gezien in noordelijke richting naar Holysloot.