1

1922. Holysloot. Dorpsweg in oostelijke richting gezien vanaf nummer C 33