1922. Durgerdam, Durgerdammerdijk in noordelijke richting

Durgerdammerdijk 185-186