1922. Durgerdam, de haven in zuidwestelijke richting gezien

IN BEWERKING

Voorlopig beeld haven nu: