1922. Durgerdam, de Durgerdammerdijk gezien richting Kinselmeer

Het meest noordelijke stuk van de Durgerdammerdijk, de nummers 203-206.