1

1916. Tijdens de watersnood koeien gestald in de kerk

Het interieur van de hervormde kerk tijdens de watersnood van 1916. Links staat Dirk Slegt. De koeien staan nog op de natuurstenen grafzerken; later heeft men er een houten vloer overheen gelegd. Het orgelfront is loos, zelfs de orgelpijpen waren van hout. In 1942/43 is het fraaie in 1747 door Chr. Muller gebouwde kabinetorgel door de firma Flentrop voor f 25,- meegenomen om de kerkeraad een plezier te doen. Coms. Kleijn heeft het orgeltje zo’n vijfentwintig jaar bespeeld. Naast organist was hij doodgraver en in dat ambt opvolger van Jaap Lof.