Ca. 1900

1900. Botter OZ 2 voor het Westeinde met op de achtergrond de Kapel.

Titel

1900. Botter OZ 2 voor het Westeinde met op de achtergrond de Kapel.

Soort Object

Prentbriefkaart

Vervaardiger

Datering

Ca. 1900

Herkomst

Wim Timp

Geografische aanduiding

Nummer van de Collectie

link naar bron

image_pdfimage_print

De botter ,,OZ 2 ” die vermoedelijk toebehoorde aan Dirk Kleijn. Op de achtergrond de dijk, dan de zogenaamde ,,kapel” en rechts het
buitendijkse land van de scheepswerf. Het derde – witte – huis is het café van Coms. Groot, daarnaast het door de smid Corns. Eendebak
bewoonde huis, later bewoond door Gilles Smit die eveneens smid was. Naast de kapel een schuur en vervolgens het oude huis van Dirk Pauw (oude B64, nu 99). Langs het water staan twee smidswerkplaatsen. In de voorste zat Coms. Eendebak (98),in het achterste de vader van Gilles Smit, (oude B63). Ze bedienden zowel de schepen als de paarden, want noch in Schellingwou noch in Ransdorp was een smid. Op de dijk stond het aankondigingenbord van de gemeente en op de hoek de bel die het vertrek van de botter naar Amsterdam aankondigde.