1920

1920. Opgericht in een keet op het Koekkoeksplein: de feiten

Het verhaal is bekend en is in alle jubileumboeken naverteld. Ik begin daar ook mee, maar ik wil eigenlijk meer weten. Ik wil de feiten achterhalen. Wie waren de 47 leden die in 1921 als De Volewijckers werden ingeschreven? Woonden ze werkelijk allemaal in de K.N.S.M.-woningen?

Oprichting
De Volewijckers werd op 1 november 1920 opgericht door jongens die graag voetbalden.  Dat deden ze na school of na hun werk op op braakliggende grond langs de Meeuwenlaan. De meesten woonden in de woningen die door de K.N.S.M. waren gebouwd rond het Koekkoeksplein in de driehoek Meeuwenlaan – Fazantenweg – Kievitsstraat. Hun ouders werkten bij de K.N.S.M. De club werd opgericht in een bouwkeet op het Koekkoeksplein. Ze gingen elke dag met een bootje vanaf de Hamerkade over het IJ naar het K.N.S.M.-eiland.
Ze noemden hun club Door vrienden opgericht (D.V.O.) Het eerste jaar speelden ze onderlinge wedstrijden tegen andere vriendenteams.

Ingschrijving bij de A.V.B.
Om er een echte club van te maken kregen ze hulp van een aantal vaders. Er werd vergaderd in een bouwkeet op het Koekkoeksplein. Die stond er nog naast stapels bouwstenen, balken en zand omdat een deel van de K.N.S.M.-woningen nog niet klaar was.
Wat was er nodig om goedgekeurd te worden door de Amsterdamse Voetbalbond A.V.B.)? Een bestuur, statuten, huishoudelijk reglement, contributie, ledenlijst, clubkleding en veld met belijning en doelen, geheel volgens de regels. Ook een nieuwe naam moest er komen, want er was al een D.V.O. ingeschreven. Daarom kozen ze de naam De Volewijckers. Logisch, want ze woonden in de Vogelbuurt die op het eeuwenoude schiereiland De Volewijck was gebouwd. In het voorjaar van 1921 werd de club als De Volewijckers ingeschreven bij de A.V.B. en er waren toen 47 leden.

Wie waren de eerste leden?
Daarvoor hebben we twee bronnen:
1. De leden van het eerste uur vertellen dat het bij de oprichting ging om:
Th. v. d. Broek, D. de Boer, P. Bonte, J. Dekker, J. Koster, J. Reekers, J. Reder en P. ter Beek.
2. Als je in krantenarchief Delpher zoekt naar volewijckers dan vind je opstellingen uit 1921 van het eerste senioren- en het eerste aspirantenelftal.
Daaruit komen de volgende 36 namen naar voren, hieronder gecombineerd met de oprichters (vet):

R. Bakker, P. Bonte, P. ter Beek, D. de Boer, C. Th. De Boer, H. Bolding, Th.A. v.d. Broek, Ph.K. Corstens, J. Dekker, W. Dekker, A.L. Dorlijn, L.A. Dorlijn, P.A. den Hartog, W.C. Hemminga, J. Hendrikse, K. Holland, J. Kooi, J. Koster, W.P. Koster sr. P. Krijnsen, W. Lazeron, G.H. Pannegieter, M.T. Poot, H. Rabenberg, J.B. Reder, J. Reekers jr? J.F. Reekers sr., H.A.J. Sarlemijn, J.J. Strunk, J.C. Schijff, J. Sips, H.J. Tier, J.F.A. Visser, Tj. Visser, J. de Vries, H. Zaagmolen.
N.B. De Aspiranten 2 en Senioren 2 moeten ook spelers gehad hebben, dus er waren meer leden.

Er is nog iets vreemds met J. Bonte wordt bij de oprichters genoemd. Hij werd echter begin 1922 overgeschreven uit de A.K.V.B. (de katholieke voetbalbond) naar De Volewijckers. Maanden eerder was hij door De Volewijckers geschorst: vermoedelijk omdat hij als lid van een andere bond niet gerechtigd was te spelen.

Hoeveel van de spelers woonden echt in de K.N.S.M.-woningen?
De ledenlijst van 1923/24 is geheel bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat toen 35 van de 139 leden in de K.N.S.M.-woningen woonden. Bijna tweederde van de leden woonde ten oosten van het Noordhollands kanaal in de Vogelbuurt en in Vogeldorp. Doordat er toen nog geen Kraaienpleinbrug was, kon je alleen over de Willemsluizen en over de Waterkering bij Buiksloot het Noordhollandskannal oversteken. Dat was voor de voetballers aan de andere kant misschien een barrière. Maar 18 spelers kwamen uit de nooddorpen Obelt en Disteldorp en uit de Van der Pek-, Gentiaan- en ook uit de Bloemenbuurt, die deels nog in aanbouw was of pas kort bewoond werd.

 

NOG IN BEWERKING

 

link naar bron