1936

1936 Volewijckers tegen Nazi-Olympiade Berlijn

 De Volewijckers initieert boycot Nazi-Olympiade in Berlijn

1936. Volewijckers voelt niet voor Berlijn
Het voorzitterschap van de De Volewijckers was van seizoen 1926-1927 tot 1933-1934 in handen van Willem Koster, die daarna om familieredenen het stokje overgaf aan Karel Corstens die dat tijdelijk deed met met Douwe Wagenaar als 2e voorzitter. In 1935-36 werd Wagenaar voorzitter en keerde Corstens terug naar zijn vertrouwde secretariaat.
Het bestuur van  De Volewijckers probeerde in 1936 binnen de KNVB en de KNAU een boycot van de Olympische spelen in Berlijn af te dwingen: gevraagd werd daarover een referendum te houden onder de leden (de besturen van alle verenigingen). Dat nieuws haalde alle landelijke en regionale dagbladen.

De ware geest van de Olympiade
In het clubblad schreef Wagenaar vanaf december 1935 een aantal artikelen over het ontstaan van de Olympische spelen en de ware geest ervan, ook in de moderne tijd. Daarin gaat het bijvoorbeeld over: geen rangen en standen, broederlijk samen sporten in een verdeelde samenleving (zoals de Griekse in de tijd van het ontstaan), strikte amateurstatus enz. De hoofdredacteur van het blad schreef in november: “Welnu dan, de Olympische Spelen hebben alleen dan een werkelijk sportieve en culturele waarde, indien deze worden beheerscht  door de Olympische gedachte. Het huidige regiem in Duitschland is bezig de Olympische gedachte te verkrachten: de Olympische gedachte wordt met voeten getreden.” Dat is de reden waarom leden er in de halfjaarvergadering bij het bestuur op hebben aangedrongen de KNVB en de KNAU te vragen een referendum te houden over wel of niet naar Berlijn.

In maart schrijft Wagenaar in het blad een lange weerlegging van de bezwaren die de KNVB tegen zijn verzoek inbracht. Hij besteedt daarbij ook zeer expliciet aandacht aan het feit dat veel joodse topsporters niet in het Duitse team zijn opgenomen en dat de uitzondering op die regel – een joodse ijshockeyer die wel mee mag doen in het Duitse team – in het skicentrum Partenkirchen dagelijks langs een bord met JUDEN Zutritt verboten! moet lopen.

Wel of geen referendum over deelname?
In de communistische krant De Tribune van 21 januari 1936 staat artikel over het initiatief van voetbal- en atletiekvereniging A.S.V. De Volewijckers. Het betreft het  voorstel een referendum onder de leden van de K.N.V.B. en de K.N.A.U. uit te schrijven over boycotten van de deelname aan de door de nazi-regering in Berlijn te houden Olympiade. 

Nederland ging om een geheel andere reden niet
Wegens de strenge amateurbepalingen zouden enkele spelers van het Nederlands elftal die onkostenvergoedingen ontvingen niet in de selectie kunnen worden opgenomen. De Nederlandse voetbalbond besloot daarom af te zien van inschrijving.

    In De Sportkroniek was het Ir. Ad van Emmenes (de sportjournalist en radioverslaggever) die ervoor pleitte juist wel naar die Olympiade te gaan, wat hem op felle kritiek van het communistische dagblad De Tribune kwam te staan. De K.N.V.B. probeerde een politieke discussie te vermijden door op het Huishoudelijk Reglement te wijzen: dat stond geen referendum toe.

 

Op 25 april 1935 bracht Douwe Wagenaar het voorstel ter sprake bij de vergadering van 2e, 3e en 4e klassers maar volgens De Telegraaf maakte de K.N.V.B. vertegenwoordiger duidelijk dat het meer een kwestie van het amateurreglement van het I.O.C. zou zijn en in de zaal waren andere clubvoorzitters van mening niet gemandateerd te zijn voor politieke uitspraken. Maar de Tribune schreef op 13 mei : “Weg met de chauvinistische koers van de K.N.V.B. Leiding. De eerste stap daartoe is: NIET NAAR BERLIJN! (…) Er is geen ander antwoord dan ‘Neen’ mogelijk! N i e t  n a a r   B e r l i j n ! En wanneer de voetballeiders anders mochten besluiten, dan moet de stem van de vereenigingen worden gehoord! Dan moet het door Volewijckers aan de orde gestelde referendum de mening der duizenden voetballers zelf verkondigen. En ook zij zullen luide hun ‘N e e n ‘ laten horen!”
Op 25 juni 1936 schreef de Tribune dat o.a. 800-, engelse mijl- en 1500-meter specialist F.A. de Ruyter (De Volewijckers) door de K.N.A.U. uit de trainingsgroep voor de Olympiade werd gehaald uit vrees dat die op het laatste moment zou weigeren naar Berlijn te gaan.
Olympiade van het Volk
Spanje, waar begin 1936 het Volksfront aan de macht was gekomen, organiseerde uit protest de Olympiade van het volk. Deze manifestatie ging niet door wegens het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog, een paar dagen voor het begin van deze alternatieve spelen. De Volewijckers was uitgenodigd deel te nemen, maar moest daarvoor nog toestemming krijgen van de K.N.V.B. en de F.I.F.A.
Omdat die toestemming er nog niet was, moest het bestuur van De Volewijckers de reis op 7 juli afzeggen. Tien dagen later brak in Spanje de burgeroorlog uit.

Bestuurslid C.B. Idzerda (1909) van De Volewijckers spreekt samen met bokstrainer Mulder op 2 augustus tijdens een vergadering van het Hulp-comité voor Spanje namens de delegatie die in Barcelona de omwenteling heeft meegemaakt. De tribune: “Met eigen ogen waren ze getuige van den strijd in Barcelona en ze bevestigen het schandelijke optreden van de fascisten”. Het comité wordt tijdelijk gevestigd in Gentiaanstraat 13, om de hoek van het Mosveld, waar Idzerda woonde. Hij was kantoorbediende.

 

 

 

 

 

 

 

 

knipsel

Collectie: Delpher

link naar bron