1945, 08-01

Augustus 1945. Blad “De Volewijcker” is er weer

Papierschaarste is in 1941 reden stop clubblad
Tussen augustus 1941 en augustus 1945 kon het clubblad wegens papierschaarste niet verschijnen. Na 18 onafgebroken jaren moest de redactie stoppen. Eerst mocht er helemaal niets verschijnen, daarna werd wel toegestaan het blaadje Officieele Mededelingen uit te geven, zij het in steeds kleinere vorm.

Gerben Wagenaar nationaal en internationaal geëerd
Op het voorblad van het vier bladzijden tellende eerste nummer na de oorlog is een kadertje gewijd aan de onderscheiding die Gerben Wagenaar na de Tweede Wereldoorlog ontving voor zijn werk in het verzet tegen de Duitse bezetters. Gerben Wagenaar maakte na de oorlog deel uit van de zuiveringscommissie.

Waarom zuivering?
In het septembernummer van 1945 schreef voorzitter Douwe Wagenaar over de reden waarom zuivering zo noodzakelijk was, ook in de sport. Hij wees er op dat het er niet alleen om ging ‘foute’ personen aan te wijzen, maar vooral ook om het eens en voorgoed een eind maken aan geroddel en belastering. Het ging er om de sport te zuiveren van personen én van geruchten.

Clubblad

Collectie: De Volewijckers

link naar bron