1944, 05-14

1944. Volewijckers-L.O.N.G.A. 5-1 … nog net niet kampioen

Kaartjes van opgepakte zwarthandelaars gratis uitgedeeld
Voor de wedstrijd De Volewijckers – Longa werden voor het Olympisch stadion weer clandistien te koop aangeboden toegangskaarten in beslag genomen, die ditmaal gratis werden uitgedeeld door de politie. .

De Jongh trok de verdediging uit elkaar

De thuiswedstrijd tegen L.O.N.G.A. had een grillig verloop. In de rust stond De Volewijckers met 4-0 voor het leek er geen vuiltje aan de lucht. De Jongh, Bakker, De Busser en De Jongh maakten de doelpunten. Wie De Jongh wilde schaduwen werd door zijn uitwijkende bewegingen over de breedte van het veld telkens uit positie gespeeld. Andersom had De Busser moeite Longa-halfspeler Pelllikaan in zijn ‘zwerversspel’ te volgen. Joris v.d.Bergh had het spelen in de W-formatie  met het stopperspil-systeem recent als “zonder durf en ondernemingsgeest” betiteld, omdat het volgens hem uitsluitend gebaseerd zou zijn op verdedigen. In deze wedstrijd was daarvan niets te bekennen: zowel De Volewijckers als Longa lieten zien dat je zo wel degelijk dynamisch en ondernemend kunt spelen.

Longa liep een 4-0 achterstand bijna in
Maar 25 minuten na rust was de stand 4-3. Toen was er een vreemd incident. De L.O.N.G.A.-doelman liep teveel passen met de bal en er werd door de scheidsrechter een indirecte vrije trap gegeven, 7 meter van het doel. De Telegraaf schreef: “Vier maal werd die vrije genomen: bij de eerste maal verdween de bal in het doel, doch het doelpunt werd niet toegekend. Tweemaal werd de bal weggewerkt, doch telkenmale moest de schop over genomen worden. De vierde maal werkte Smit de bal over de doellijn en dit doelpunt werd wel toegekend. Nog voor de bal op de stip lag stuurde scheidsrechter Van Moorsel den Longa-speler Mes van het veld.”
Dat was de beslissende klap: 5-3

Longa kende de spelregels niet.
Het ging om een overtreding van regel 10 van de spelregels die stelt: “Wanneer een vrije schop is toegekend, mag geen der spelers van de tegenpartij dichter dan 9 meter bij den bal komen, v o o r d a t  d e  s c h o p  i s  g e n o m e n, tenzij zij op hun eigen doellijn staan.” De L.O.N.G.A.-spelers hielden zich daar niet aan en de afkeuringen van de schop betroffen eerst te vroeg schieten, daarna te dicht bij de bal en de vierde keer stonden de verdedigers ook te dicht bij de bal, maar afkeuring om die reden van het doelpunt van Smit zou in het nadeel van de scorende partij geweest zijn.  In het tumult op het veld rond die beslissingen had Mes tegen de scheidsrechter geroepen ‘zie je wel, het westen moet kampioen worden’. Dat was de reden voor de scheidsrechter hem van het veld te sturen.

(N.B. De Telegraaf gaf in die tijd vaak analyses en uitleg, daarop is dit stukje mede gebaseerd.)

 

Foto uit kampioensnummer

Collectie: De Volewijckers

link naar bron