1960, Ca.

Ca. 1960. Het archief van Pa van den Winkel of van Daan de Jongh

[Nog in onderzoek / tijdelijke beschrijving]

Het zoekgeraakte archief van Pa Winkel
Clubicoon en nestor R.H. van de Winkel was vanaf 1924 lid van De Volewijckers. Als secretaris van de elftalcommissie was hij jarenlang de spil van club als het om de spelers, de teams en de wedstrijden ging. Hij hield daarvan thuis een archief bij. Zijn kleindochter Karen herinnert zich dat haar opa thuis een kamertje had waar zij beslist niet naar binnen mocht. Hij had daar veel krantenknipsel en plakboeken en hij hield krantenberichten van de spelers en de competities van het eerste elftal nauwgezet de prestaties bij. Maar toen hij stopte met zijn functie gaf hij het archief aan de vereniging en in het archief hebben we daar niets van teruggevonden.

Opmerkelijke  schriftjes in het archief van Daan de Jongh
Het bovenstaande zou kunnen verklaren wat de herkomst is van een aantal schriftjes die zich in het archief van Daan de Jongh bevinden, nu in beheer bij Historisch Centrum Amsterdam-Noord. Het gaat om handgeschreven notities over de opstelling van spelers, de uitslagen en eindstanden en in in een aantal gevallen ook verslagen van wedstrijden (herkenbaar overgeschreven uit Het Volk).

Op de etiketten op de omslagen staat als eerste woord Archief. Er waren nog geen computers en de maker van de schriftjes maakte blijkbaar geen gebruik van een typemachine. Hij ‘caligrafeerde’ de inhoud met verschillende kleuren en lettertypen. Het gebruik van de ‘plakletters’ op de titelpagina doet vermoeden dat de schriftjes begin jaren zestig zijn gemaakt.

 

Er is ook een folio-cahier geheel gewijd aan Daan de Jongh met de titel De door mijn gespeelde wedstrijden in het 1e elftal van de Voetbalvereeniging ‘De Volewijckers’ opgericht 1 november 1920, D. de Jongh gevolgd door zijn handtekening. Die titel zou erop wijzen dat de schriftjes door Daan de Jongh zelf zijn gemaakt.

 

 

 
De zaak wordt nog ingewikkelder als je ziet dat in enkele van die schriftjes het stempel van J. van Blerk staat, de man die jarenlang leiding gaf aan de terreincommissie.

Het meest waarschijnlijk is, dat het archief met de schriftjes van Pa Winkel een zwervend bestaan ging lijden, nadat hij het aan de club had gegeven. Zo kreeg de dochter van Daan de Jongh de schriftjes van clublid Pool en zou een groot deel van het archief nu op zolder staan bij erelid Ruud Post. Maar inmiddels wordt steeds duidelijker dat de schriftjes uit het archief van Daan de Jongh onderdeel waren van het archief van Pa Winkel.

 

 

Schriftjes met competitiegegevens

Collectie: Daan de Jongh

link naar bron