1935, november

1935 Het 3e lustrum: bestuur en ereleden

Wie vormden in 1935 het bestuur?

Staand:
C.B. Idzerda (2e penningmeester), S.H.G. v.d.Winkel (2e secretaris), Kl. Wagenaar (Commissaris) en J.H. v. Voorst (2e voorzitter).
Zittend achter de tafel:
Ph.K. Corstens (secretaris), D.Wagenaar (voorzitter) en F.A.C. v.d. Oord (penningmeester)

Aan het eind van seizoen 1933-1934 legde W.P. Koster, die vanaf de oprichting bestuurslid was geweest, wegen familieomstandigheden, de voorziitershamer neer. Secretaris Ph.K. Corstens,  lid sinds de oprichting, verving hem tijdelijk. Toen werd Douwe Wagenaar gevraagd voorzitter te worden.

De ereleden
Op de groepsfoto van bestuur en commissieleden uit 1935 zitten waarschijnlijk enkele of alle ereleden van de vereniging achter de tafel:
Van links naar rechts:
Th. v.d.Broek, Ph.K. Corstens, W.P. Koster sr. , R.H. v.d.Winkel, J.Meulenbroek, Tj. Visser. Maar waar is B.Boogaard?
Voorzitter Douwe Wagenaar staat rechts achter Meulenbroek.

Het derde lustrum 1920-1935: een bijzondere uitgave van het clubblad
Het jubileumboek werd als een extra dik nummer van het clubblad uitgebracht.

scan uit clubblad

Collectie: De Volewijckers

link naar bron