1930

1930. Indoortraining in de Azaleaschool.

Wie staan er op de foto?
Bij de sporters die aan de indoortraining van de heer Groen (van de atletiek-afdeling) deelnemen, is in elk geval de back van het eerste elftal, Ab Kievit, te herkennen. Op de foto boven de man met Volewijckers shirt rechts en op de foto hiernaast tweede van rechts. Op die foto zit voor hem, tweede van rechts ook, misschien Nico Verdoes. Kievit en Verdoen waren in 1930 al 31 jaar oud. De training werd gehouden in een “geheel” naar de eisen des tijds ingericht gymnastieklokaal in de Azaleaschool, Floraweg 14-16, ter beschikking gesteld door de Amsterdamsche Turn bond.

Indoortraining
De club was al in maart 1928 begonnen met indoortrainingen die in de periode dat buitentrainingen niet altijd mogelijk zijn, een goed alternatief bieden. Want de zeer opvallende prestaties en recordverbeteringen tijdens de Olympische spelen in Parijs en Amsterdam konden niet alleen toegeschreven worden aan een verbetering van de techniek. Vooral de Engelsen en Amerikanen voerden daarbij op. “Hun soepelheid en lenigheid, de economische wijze waarop zij van hun lichaamskrachten gebruik wisten te maken, wekten algemeen de bewondering.
Deze zo belangrijke fysieke eigenschappen waren slechts te verkrijgen door een minutieuze verzorging van het gehele bewegingsapparaat.
Behalve het beoefenen van technische onderdelen trad het doel door een algehele en alzijdige grondverbetering a priori reeds in een zoo gunstig mogelijke conditie te komen, steeds meer op de voorgrond.”

scan uit clubblad

Collectie: De Volewijckers

Adres : Floraweg 14-16

link naar bron