1

1895. Zeilschip voor de waterkering

Buiksloot. Zeilschip voor de waterkering, in Noordelijke richting gezien. De draaibrug is nog geopend. Rechts het begin van het Oosteinde met de woning van de brugwachters en het hulppostkantoor, A6 (261). Dat grote huis stond aan de waterzijde van de dijk bij de Waterkering.