1820. Willemsluis: het leggen van de eerste steen

Amsterdam op 6 mei 1820. Feestelijke eerstesteenlegging van de Willem I sluis of Willemssluis op de Volewijck bij het Tolhuis, een sluis die toegang geeft tot het Noordhollandsch Kanaal vanaf het IJ . In het midden een grote tent die diende als kantoor voor de inspecteur-generaal Jan Blanken. Eromheen tientallen mensen. Op de achtergrond huizen en enkele schuren. Linksachter water met het zeil van een schip dat boven de dijk uitkomt. Bij de tekening een toegangspasje op naam van G. Lamberts als ‘lid der Subcommissie ter redding en verzorging in Noord-Holland’, februari 1825 te Buiksloot, Amsterdam.

De 1e steen van de Willemsluis werd op 6 mei 1820 gelegd door A.W.N. van Tets van Goudriaan (1771-1837), de gouverneur van Noord-Holland. Deze arriveerde met in het koninklijke jacht en bewonderde eerst uitgebreid de maquettes van de sluis en de vlotbrug. Na de toespraak waarin hij de koning prees voor diens voortvarendheid en generositeit, en de zegen van God afsmeekte over dit belangrijke werk, klonk er militaire muziek voortgebracht door leden van het garnizoen en de schutterij. Op het IJ lagen met vlaggen versierde schepen die saluutschoten afvuurden. Na afloop keerde het gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders terug naar Amsterdam, waar in de Doelen een diner werd genoten “op hetwelk men, met zeer gepaste toasten en muzijk, plegtig de gedachtenis gevierd heeft … wegens de gebeurtenis van den dag.

Beschrijving hersteld
De voorstelling van deze tekening werd eerder geïdentificeerd als de opening van de Willemssluizen in 1824. Omdat er duidelijk een bouwput is te zien en er nog geen sprake is van een voltooide sluis, is het waarschijnlijker dat een eerder moment is voorgesteld, namelijk de eerstesteenlegging voor de bouw van de sluis. Zie de vergelijkbare tekening door Lamberts in de collectie Atlas Amsterdam van het KOG. Het bijgevoegde pasje lijkt niets te maken te hebben met de voorgestelde gebeurtenis. Niet in Frederik Muller; door het RPK toegevoegd nummer.
Tekening Gerrit Lamberts. Coll. Rijksmuseum Amsterdam.

Het toegangspasje had te maken met de toegang die Lamberts kreeg om te tekenen in het rampgebied van de watersnood van 1824. Hij maakte toen onderstaande prenten.

1825. Buiksloot, de Meersloot. De aanlegsteiger van het binnenveer met een jaagschuit en de ‘lamptaarn’. Rechts mogelijk een ddel van herberg ‘Het land van Belofte’ van Cornelis Geetsen aan de Meerweg (de ringdijk van de Buiskotermeer). Tekening Gerrit Lamberts. Coll. Provinciale Atlas Noord-Holland NL-HlmNha480000508