Ca. 1900-1902. Schutsluis Willem I

De Willem I-sluis, Amsterdam. Je kijkt in zuidwestelijke richting. In de sluis een stoomboot die vanuit de stad komt en goederen vervoert. Op de voorste sluisdeuren draad de heer met hoed (de sluiswachter?) de schuif open. Rechts achter de sluis zie je de rechts de sluiswachterswoning, met op het hoger liggende stuk de school en dan gebouwen van het oude koetshuis.
Stereofoto, uitgegeven door Merkelbach&Co. De foto maakt deel uit van de Aardrijkskundige beeldengalerij, verzameld door M.J. Broekhuijsen, hoofd eener school te Amsterdam. Collectie A (serietitel op object).