1

1868. Renovatie schutsluis Willem I

17 februari 1868. Schutsluis Willem I tijdens het herstel, gezien in noordelijke richting. Bij de renovatie werden de sluiskolken verlengd en verdiept. Links het sluiswachtershuis en de arbeidershuisjes (Buiksloterweg 11-19). In de verte de arbeiderswoningen aan de Laanweg en Huis den Ham.
Afmetingen: ca. 18×26 cm. Serie: Buurt en Stad Noordhollands Kanaal.