Krijt- en Trasmolen ‘d’Admiraal’

Buiksloot. Wim Timp schrijft bij deze foto: ‘De in 1792 gebouwde krijt- en trasmolen “De Admiraal” (Noordhollandskanaaldijk 21). Brouwer is vermoedelijk Rudolf de Leeuw, gehuwd met Elisabeth Admiraal. De molen droeg de naam van zijn vrouw, maar zijn “aandeel” ontbrak evenmin want tot in het begin van deze eeuw moeten er twee leeuwtjes op de omloop hebben gestaan. In 1896 werd Daniel Melchers (op de foto) molenaar. De China-clay was voor de fijne pottenbakkerklei, krijt kwam uit Noord-Frankrijk en Brusselse aarde uit Vilvoorde. In 1954 staakte Melchers de arbeid en raakte de molen in verval. Een actie tot behoud van de enig overgebleven molen van de veertien die er in de naaste omgeving stonden, had succes. Op 4 november 1967 werd de gerestaureerde molen door burgemeester Samkalden opnieuw in gebruik gesteld.’

Geschiedenis (krijtmolen.nl):

Heel lang werd gedacht dat de molen in 1792 gebouwd is door Roelof de Leeuw en de molen vernoemd zou hebben naar zijn vrouw Elizabeth Admiraal.   Echter deze oud-schepen en burgemeester van Monnickendam blijkt bij nader onderzoek al in 1763 overleden.  De in 1702 geboren Elizabeth Admiraal was dus zelf de investeerder in dit bouwproject en al in de negentig, toen ze op 12 juni 1792 voor 350 gulden het Jan Betten ven in de Buiksloterpolder kocht, “groot een dijmpt tweehonderd twaalf roeden”.  Nog dat zelfde jaar is de molen voltooid en in gebruik genomen.
Als eerbetoon aan haar man liet Elizabeth twee leeuwen plaatsen op het zuidoostelijke dak van de molenschuur.  Op de oudste nog bestaande foto van de molen zijn de leeuwen nog te zien. Maar helaas vrij spoedig daarna verdwenen.  Tijdens het nationale molenweekend in mei 2009 stonden er na 120 jaar weer twee leeuwen op de molen samen met  een kopie van een reclamebord die de leeuwen ooit werden geflankeerd.