1

1922. Het neergaande pad (de voormalige sluisgang)

Buiksloot. De sluisgang (voormalige oude sluis) met de nummers 264-256 gezien vanaf de Meerdijk. Bovenaan stond de bakkerij A3 (264), het grote pakhuis A7 (260) was oorspronkelijk de grutterij, later de kolenhandel van Stolk. De foto is gemaakt vanaf de Meerweg.