1

1913. Hoofdingang ENTOS

De hoofdingang van de ENTOS kort voor de opening. Je ziet dat het terrein nog met een laag hek afgesloten is. De latere afrastering met de loketten en toegangshekken is er nog niet. Prentbriefkaart.