1

Ca. 1930. Het Raadhuis van Buiksloot

1025 08 Buiklsoterdijk 228 Buiksloot Raadhuis gemeentehuis

Buiksloot. Beneden in het raadhuis A24/25 (228) was toen een hulppostkantoor (zie het bordje boven de toegang tot het achterhuis). N.B. het huis dat er nu staat is wat de gevel betreft een kopie van het oude raadhuis. Het is iets meer achter de rooilijn geplaatst.