Ca. 1720-1740. Gesigt uyt het Y tussen Amsteldam en ’t Tolhuys

Gesigt uyt het Y tussen Amsteldam en ’t Tolhuys, te sien naar Buyk-sloot/ Conspectus ex Ya Fluvio, Inter Amstelaedamum et Telonium Versus Ventri Fossam. Getekend door Adolphe van der Laan en uitgegven door Leonard Schenk.

Met deze prent is iets bijzonders aan de hand. Van der Laan tekende op de achtergrond de Waterlandse zeedijk met de huizen en de sluis van Buiksloot. Als je de prent vergelijkt met twee tekeningen van Andries Schoemaker uit 1726 zie je een opvallende gelijkenis. Waarschijnlijk heeft Van der Laan die tekeningen gebruikt voor het ontwerp van zijn achtergrond. Hij was zeer bekwaam in het tekenen van water en schepen.