1

1913. ENTOS: interieur tentoonstellingsgebouw

Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied (ENTOS), Buiksloterweg 1.
Interieur van het tentoonstellingsgebouw. Uitgave: B. Groote & Co, Amsterdam, Kalverstraat 43. Prentbriefkaart.
Vervaardiger B. Groote & Co.