1913. ENTOS: deel van het Lunapark

Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied (ENTOS), Buiksloterweg 1.
‘Een gedeelte van de vermakelijkheden van het Lunapark’ontworpen door Hugo Haase.
Prentbriefkaart.