1913. ENTOS: de brug naar het tentoonstellingsterrein

Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied (ENTOS), Buiksloterweg 1.
Koninklijk bezoek. Vervaardiger J.S. Meuwsen (1862-1915).
Meuwsen maakte een groot aantal stereokaarten die alle in de Beeldbank va n het Stadsarchief te vinden zijn.
N.B. downloads bij stadsarchief alleen op aanvraag.