ca. 1929. Het oosteinde van de Buiksloterdijk bij de waterkering

Buiksloot: het begin van het Oosteinde van de Buiksloterdijk bij de brug over de waterkering. Rechts vooraan. A16 (248) Beets, daarna A15 (250) slager Cornelis E.G. Post, A14 (252) groentenwinkel Chris Veltman (zijn vrouw staat in de deuropening), daarnaast A13 (254) het café van Jan Veltman, dan de sluisgang met op de andere hoek het de bakkerswinkel van Lambertus Gorter Gorter A3 (264) (nu het tuintje naast de voormalige sluisgang).
Links vooraan A12 (251) het branspuithuisje en de nor, daarnaast A11 (252) het huis van Simon Bruin, dan A10 (253) het huisje van groentevrouw Dina Steffens en A9 (258).