1861. Bouw Willem III-sluis

Noord Hollandsch Kanaal – gezien in Noordelijke richting – Bouw van schutsluis Willem III. Het begin van de werkzaamheden aan schutsluis Willem III.
De foto maakt deel uit van een reeks foto’s die Pieter Oosterhuis tussen 1861 en 1868 maakte van de bouw van de nieuwe schutsluis Willem III en de restauratie van schutsluis Willem I, beide aan het begin van het Noordhollands Kanaal.