1924. Dahliastraat in Obelt, Grasweg

Dahliastraat in Obelt, Grasweg: houten nooddorp van juni 1917 tot augustus 1929. De ‘hoogbouw in Obelt was voor grote gezinnen, de laagbouw voor kleinere gezinnen en alleenstaanden. De hoogbouw was deels steen, deels van hout, de laagbouw van hout. Alle huizen hadden een voortuintje en een achtertuin.